↑ Terug naar 

Behendigheid: fungames

Tijd-gambling

De scheidsrechter geeft vooraf een maximum parcourstijd (MPT) door. Bij dit spel geeft de deelnemer vooraf (na het verkennen van het parcours) bij de scoretafel aan de schrijver een tijd door hoe lang dat hij denkt te gaan doen over het parcours, tot op de 100-ste seconde nauwkeurig, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele strafseconden voor gemaakte fouten/weigeringen. De bedoeling is om de opgegeven tijd zo nauwkeurig mogelijk te halen. Het parcours wordt op dezelfde manier neergezet als een vast parcours en bestaat uit 9 tot 15 toestellen. Uitvoering en beoordeling zijn gelijk aan die van een vast parcours.
De opgegeven tijden van alle deelnemers van een bepaalde klasse moeten zijn genoteerd, voordat de eerste deelnemer van die klasse start. (Indien voor de prijsuitreiking enkele klassen worden samengevoegd moet van die klassen alle opgegeven tijden vooraf bekend zijn). Om tot de totale score te komen worden de daadwerkelijk gelopen tijd, de parcoursfouten en de weigeringen bij elkaar opgeteld. Voor aanvang van de wedstrijd (tijdens de briefing) zal de scheidsrechter aangeven hoeveel strafpunten een fout en een weigering zijn (meestal fout = 5 strafpunten, weigering = 5 strafpunten).
Het verschil tussen het voorspelde en behaalde resultaat is de uitslag van de wedstrijd. De winnaar is diegene die het dichtst bij de voorspelde uitslag zit. Bij een ex aequo wint degene met de snelste daadwerkelijk gelopen tijd.