↑ Terug naar 

Behendigheid: fungames

Power and Speed

Het is de taak van de deelnemer om in dit spel in een Powerperiode (kracht) hindernissen te nemen, zoals raakvlakhindernissen, paaltjes en oxer en in een tweede deel, de Speedperiode (snelheid), hindernissen als hoogtesprongen, tunnel en slurf. Startregels zijn gelijk aan die van het vast parcours. In het Powergedeelte staan minimaal 4 moeilijkere toestellen. De scheidsrechter geeft een maximale parcourstijd voor het Powergedeelte. De deelnemers mogen binnen deze toegestane tijd het parcours lopen. Als de deelnemer een fout of weigering heeft in het Powergedeelte verliest hij het recht om het snelheidsgedeelte te mogen lopen en wordt gediskwalificeerd. Als de hond geen fout of weigering heeft moet hij voordat de toegestane tijd verstreken is aan het snelheidsgedeelte beginnen. Indien de MPT voor het Powergedeelte bereikt is en nog niet gestart is met het Speedgedeelte zal dat dmv een fluitsignaal bekend worden gemaakt door de tijdwaarneming. Dit betekent, dat de deelnemer wordt gediskwalificeerd en het Speedgedeelte niet meer mag lopen.

Het goed afgelegde Powergedeelte telt niet mee in de beoordeling voor de winnaar. De winnaar wordt bepaald door het snelheidsgedeelte van het parcours. De tijd van het tweede gedeelte begint, nadat de laatste hindernis van het Powergedeelte genomen is en de start voor het tweede deel reglementair is genomen. Tijdens het Speedgedeelte gelden de eerder vermelde startregels, inclusief valse start/weigeringen. Fouten en weigeringen in het snelheidsgedeelte worden beoordeeld als in het vast parcours. Het resultaat wordt berekend door tijd+fout systeem. De winnaar is degene, die de minste tijd- en parcoursfouten heeft op het snelheidsgedeelte. Bij een ex aequo wint degene met de snelste tijd.